Sao Lưu Từ Xa

Để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu khách hàng, Dongfong Technology cung cấp giải pháp sao lưu dữ liệu từ xa hoàn chỉnh.

Khách hàng của Dongfong IDC có thể tận hưởng các dịch vụ sao lưu và sao lưu dữ liệu cho các phòng máy tính kép. Dongfong được kết nối bằng đường trục băng thông siêu lớn ở giữa hai phòng máy tính. Khách hàng có thể thiết lập thiết bị chủ trong hai phòng máy tính. Băng thông độc lập riêng (Vlan) được sử dụng để truyền dữ liệu theo thời gian thực của khách hàng. Độ trễ truyền dữ liệu của hai phòng nhỏ hơn 3 ~ 4ms và băng thông lên tới 4Gbps.

Dongfong sử dụng một dịch vụ cửa sổ duy nhất. Nếu khách hàng cần dịch vụ, họ có thể tìm Trung tâm dịch vụ khách hàng của Dongfong và giải quyết vấn đề kết nối giữa hai phòng máy tính.