Công Trình Tiêu Biểu


Tóm Tắt Công Trình
◼ Công Trình Hệ Thống Điện Nhẹ & Xây Dựng Lắp Đặt Phòng IDC:
  Campuchia - Tháng 10/2016 đến tháng 12/2017
Thiết lập Phòng IDC và Hệ Thống Điện Nhẹ cho Công Ty TNHH May Việt Thuận tại Tỉnh Nam Định & Nhà xưởng tại Campuchia. UPS/ Tích hợp, đấu điện trong phòng IDC/ Sàn Nâng/ Tủ Rack/ Điều hòa/ PCCC/ Giám sát môi trường/ Kiểm soát vào ra/ Hệ thống CCTV toàn khu nhà xưởng/ Thiết kế cấu hình cho hệ thống vô tuyến của toàn khu nhà xưởng/ Thiết kế cấu hình cho hệ thống phát thanh toàn khu nhà xưởng/ Lắp đặt hệ thống Tổng đài điện tử/ Tích hợp và thiết lập hệ thống Network.

Long An ,Việt Nam - Tháng 11/2017 đến tháng 12/2018
Thiết lập Phòng IDC – Nhà xưởng Công Ty TNHH Force Tech tại tỉnh Long An/ Công trình cải thiện toàn bộ hệ thống điện tại xưởng Long An/ Công trình cải thiện toàn bộ hệ thống Network.

Long An, Việt Nam - Tháng 11/2017 đến tháng 03/2018
Thiết lập Phòng IDC cho Công Ty PouYuen Việt Nam / Thiết lập mạng lưới Fiber toàn xưởng/ Lắp đặt hệ thống Tổng đài điện tử/ Lắp đặt thiết bị mạng lưới thông tin.

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam - Tháng 08/2018 đến tháng 10/2018
Nhận Công trình thiết lập Phòng IDC & Hệ thống điện nhẹ cho Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. – CN Tp.HCM UPS/ Tích hợp, đấu điện trong phòng IDC/ Sàn Nâng/ Tủ Rack/ Điều hòa/ PCCC/ Giám sát môi trường/ Lắp đặt điểm mạng trong khu VP/ Lắp đặt hệ thống tổng đài điện tử PDF

Bình Dương, Việt Nam - Tháng 11/2018 đến 03/2019
Thiết lập công trình hệ thống Mạng & Điện nhẹ tại Xưởng May cho Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt HUGE BAMBOO Thay mới thiết bị PC/ Thiết lập hệ thống CCTV/ Lắp đặt điểm mạng toàn khu VP/ Bảo trì & Mở rộng hệ thống tổng đài điện thoại/ Cải thiện thay đổi Network toàn bộ Nhà Xưởng – Xưởng May, Xưởng Kho Thông Minh PDF

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam - Tháng 11/2018 đến 03/2019
Thiết lập công trình Phòng IDC & Điện Nhẹ Khu Văn Phòng cho Công Ty CP Phần Mềm Di Gi Win Việt Nam Công trình Phòng IDC/ Xây dựng Mạng lưới Văn Phòng/ Lắp đặt Thiết bị mạng lưới thông tin/ Thiết lập Hệ thống Wireless network / Thiết lập Hệ thống tổng đài điện thoại PDF

Bình Dương, Việt Nam - Tháng 05/2019 đến ~ 03/2020
Thiết lập công trình hệ thống Mạng & Điện nhẹ cho
Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt HUGE BAMBOO &
Công Ty TNHH Công Nghiệp Dệt HUGE BAMBOO - CN Bàu Bàng &
Công Ty TNHH TANS (VIỆT NAM)
Thay mới thiết bị Server/ Thay mới hệ thống CCTV trong khu nhà xưởng/ Cải thiện thay đổi Network toàn bộ Nhà Xưởng – Xưởng May, Xưởng Kho Thông Minh PDF

Bình Dương, Việt Nam - Tháng 06/2019 đến 09/2019
Công trình hệ thống điện nhẹ/ Thiết bị thông tin toàn Khu Nhà Xưởng cho Công Ty TNHH Điện Cơ Teco (VN) & CN Công Ty TNHH Điện Cơ Teco (VN) Tại Bình Dương PDF

Đồng Nai, Việt Nam - Bắt đầu từ tháng 05/2020
Lắp đặt hệ thống tổng đài, Công Trình cho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - NGHE NHÌN BOE (VIỆT NAM) PDF

Hà Nam, Việt Nam - Bắt đầu từ tháng 07/2020
CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM
Công trình thi công mạng, điện thoại/ Phòng IDC/ Sàn nâng/ Tủ Rack/ UPS/ Kiểm soát môi trường/ Hệ thống CCTV/ Hệ thống Wifi/ Kiểm soát vào ra/ Tổng đài điện thoại/ Cung cấp & lắp đặt thiết bị PDF
◼ Cung Cấp Thiết Bị Phần Cứng & Mềm:
  Vĩnh Phúc, Việt Nam - Tháng 10/2018
Cung cấp Phần Mềm cho Công Ty TNHH Compal (Việt Nam)

Vĩnh Phúc, Việt Nam - Tháng 10/2018
Cung cấp Phần Mềm cho Công Ty TNHH Compal (Việt Nam)

TP. Đà Nẵng, Việt Nam - Tháng 11/2019
Lắp đặt Phòng IDC cho Công Ty TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM – CN Đà Nẵng

Đồng Nai, Việt Nam - Tháng 03/2020 đến nay
Cung cấp thiết bị cho Công Ty TNHH Men Chuen Việt Nam

Bình Dương, Việt Nam - Tháng 04/2020
Cung cấp thiết bị cho Công Ty TNHH Kae Iou

Bình Phước, Việt Nam - Bắt đầu từ tháng 04/2020
Cung cấp thiết bị cho Công ty TNHH Leoch Super Power (Việt Nam)
Cung cấp thiết bị cho Công Ty TNHH LEOCH BATTERY (Việt Nam)

Đồng Nai, Việt Nam - Bắt đầu từ tháng 05/2020
Cung cấp thiết bị cho CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - NGHE NHÌN BOE (VIỆT NAM)

Hà Nam, Việt Nam - Bắt đầu từ tháng 07/2020
CÔNG TY TNHH SYNCMOLD VIỆT NAM - Cung cấp & lắp đặt thiết bị

Bắc Ninh, Việt Nam - Tháng 08/2020
Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt cho Công Ty TNHH Voltronic Power Technology Việt Nam
◼ Tư Vấn & Hỗ trợ dịch vụ (Outsource) IT:
  TP.Hồ Chí Minh - Tháng 10/2018 đến nay
Ngân Hàng Hua Nan Commercial Bank Ltd - Chi Nhánh Tp.HCM

Tháng 01/2019 đến nay - Tp.HCM
Công Ty TNHH KOI CAFÉ VIỆT NAM.

Tháng 03/2020 đến nay - Đồng Nai
Công Ty TNHH Men Chuen Việt Nam