Giới Thiệu

Dong Fong TW thành lập 13 năm nay, từ cung cấp thiết bị đến cung cấp dịch vụ mạng, luôn dốc hết sức cung cấp dịch vụ "một cửa tại chỗ", sau khi hoàn thành phòng máy IDC tại NeiHu, các mục nghiệp vụ của Dong Fong TW mở rộng tăng tốc, Doanh thu hai năm gần đây tăng trưởng gấp đôi

Do sự phát triển của Digitalization (Số hóa), chúng tôi cùng “ PointTechnologies” hợp tác khai thác tài nguyên kỹ thuật liên quan chèn phát sóng quảng cáo HD, xếp lịch phát sóng kênh, cùng Đơn vị Truyền hình Cáp hợp tác gần gũi hơn, vì các nghiệp vụ tương lai của Đơn vị Truyền hình Cáp cung cấp bố cục mang tính chiến lược.

Do sự phát triển của Digitalization (Số hóa), chúng tôi cùng “ PointTechnologies” hợp tác khai thác tài nguyên kỹ thuật liên quan chèn phát sóng quảng cáo HD, xếp lịch phát sóng kênh, cùng Đơn vị Truyền hình Cáp hợp tác gần gũi hơn, vì các nghiệp vụ tương lai của Đơn vị Truyền hình Cáp cung cấp bố cục mang tính chiến lược.

Vì thế Công Ty TNHH Dong Fong Technologies Việt Nam đã được thành lập vào ngày 28/10/2016.

Dong Fong TW giữ lấy dịch vụ hotline Load balancing dữ liệu trở thành người dùng doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất “ Khu vực Đài Loan” làm tầm nhìn doanh nghiệp và lấy “ Thành Tín, Khiêm Tốn, Chuyên Nghiệp” làm ý tưởng kinh doanh, để đạt đến sự hài lòng của khách hàng, không ngừng tiến bộ mục tiêu doanh nghiệp.