VPS

  Home / VPS
Giải pháp
 • Phân quyền hệ thống
 • Dung lượng CPU
 • IP độc quyền
 • Luồng
   
 • Băng thông
 • Bộ nhớ
 • Dung lượng
 • Dung lượng ổ cứng
 • Bảo trì
 • Chi phí

 • Nhóm ứng dụng
   
   
   
Hosting
 • Toàn quyền điều khiển
 • Độc quyền
 • Băng thông không giới hạn
   
 • Độc quyền hay chia sẻ
 • Độc quyền
 • Độc quyền
 • Độc quyền
 • Mong muốn
 • Cao hơn
 • ● Phù hợp cho user với lượng truy cập lớn
  Ví dụ: shopping sites, portals.
  ● System with high resources
  Ví dụ: large forums and chat rooms.
Dongfong Cloud VPS
 • Toàn quyền truy cập root và administrator
 • Chọn 1 vài CPU
 • Dongfong cung cấp 100 MB sharing, băng thông không giới hạn
   
 • Độc quyền hay chia sẻ
 • Dung lượng ram chuyên dụng
 • Độc quyền
 • Độc quyền partition ổ cứng
 • Không cần thiết
 • Đóng hosting ảo
 • ● Phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  ● Cổng thông tin nhỏ
  ● Phòng studio cá nhân
  ● Gia đình SOHO cung cấp không gian web
  ● Dongfong Technology cung cấp môi trường hosting chuyên nghiệp
Host ảo
 • Phân quyền hệ thống nhỏ
 • Chia sẻ
 • Chia sẻ
  (Dễ bị người dùng khác trên máy chủ ảnh hưởng đến tốc độ truy cập)
 • Chia sẻ
 • Chia sẻ
 • Chia sẻ
 • Chia sẻ
 • Không cần
 • thấp
 • ● SME website
  ● Thiếu quản lý công nghệ cá nhân.
  ● Công ty thiết kê web
  ● Ngân sách thấp

● Đối với tất cả các loại chương trình đặc biệt tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc email, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.