Dịch Vụ

Mạng Doanh Nghiệp
Mạng Doanh Nghiệp
Mạng chuyên dụng ảo MPLS-VPN xuyên quốc gia
Hotline quốc tế IPLC
Kết nối Internet
Số liệu điểm đối điểm | Dark Fiber Bán lại mạch điện
Sao lưu khác nơi (Phòng máy Bắc, Trung, Nam)
Truyền Tải Kênh
Truyền Tải Kênh
Dịch vụ truyền tải Tiết mục độ nét cao:
Dịch vụ truyền tải liên kết IP
Hệ thống soạn phát sóng tiết mục
Hệ thống chèn phát sóng tiết mục quảng cáo
Dịch vụ phòng máy IDC
Dịch vụ phòng máy IDC
NeiHu Đài Bắc | Giới thiệu phòng máy viễn thông Đài Trung
Dịch vụ lưu trữ người dùng doanh nghiệp
Dịch vụ đại diện bảo quản máy chủ cho người dùng doanh nghiệp
Dịch vụ tăng giá trị phòng máy
Nhân viên kỹ sư công trình 9*5 | 24*7 hộ trợ hiện trường
Quy hoạch xây dựng phòng máy
Quy hoạch xây dựng phòng máy
Dự án quy hoạch xây dựng phòng máy mô hình lớn
Phòng máy thiết bị đầu cuối Headend của truyền hình cáp kỹ thuật số
Phòng máy thiết bị đầu cuối Headend phụ của truyền hình cáp kỹ thuật số
Dịch vụ ứng dụng doanh nghiệp
Dịch vụ ứng dụng doanh nghiệp
Sao lưu từ xa cho doanh nghiệp
Tin nhắn hành động doanh nghiệp
Dịch vụ người máy IM
Quy hoạch xây dựng hệ thống Email mô hình lớn
Quy hoạch xây dựng hệ thống P2P mô hình lớn
Kinh doanh phần cứng
Kinh doanh phần cứng
Cho thuê | Cho thuê đứt sản phẩm thiết bị
Bán thiết bị mạng liên quan
Bán thiết bị máy chủ liên quan
Khai thác phần mềm
Khai thác phần mềm
Khai thác hệ thống quản lý thông tin khách hàng FTTX
Xây dựng nền tảng hệ thống quản lý NAT mô hình lớn
Xây dựng hệ thống quản lý hệ thống quản lý Admin quản lý fiber FTTB
Xây dựng khai thác hệ thống quản lý mạng ISP NOC mô hình lớn
Trung tâm Data mô hình lớn
Xây dựng quy hoạch hệ thống kiểm soát môi trường
Quy hoạch công trình hệ thống điện nhẹ
Quy hoạch công trình hệ thống điện nhẹ
Công trình quy hoạch mạng cáp quang
Công trình quy hoạch mạng UTP
Công trình quy hoạch thiết bị mạng
Công trình quy hoạch thiết bị CCTV
Công trình quy hoạch điện lực và tín hiệu đường dây
Công trình quy hoạch an toàn hệ thống kiểm soát ra vào
Công trình kéo cáp trên cao
Công trình quy hoạch đường ống